top of page

NRHA Non Pro sääntömuutoksia 1.1.2022 alkaen

Viime vuonna NRHA tarkisti Non Pro sääntöjään. Uudet säännöt ovat voimassa 1.1.2022 alkaen. Ohessa lyhyesti rahalliseen tukeen/tavaraan/palveluun liittyvät muutokset suomennettuna.


Kuka on Non Pro ratsastaja NRHA sääntöjen mukaan?

NON PRO eli ”ei-ammattilaisen" -määritelmä on kerrottu NRHA-käsikirjan kohdassa Non Pro -jäsenyyden ehdot. Vuodesta 2022 alkaen yleinen määritelmä siitä, kuka on oikeutettu Non Pro -statukseen, on seuraava:


NON PRO kelpoisuus:

Ei-ammattilainen on henkilö, joka:

  1. ei ole Non Pro -hakemuksen ja -ilmoituksen ajankohtana voittanut yli 200 000 dollaria avoimissa luokissa (luokat kategorioista 1, 2 ja 6); ja

  2. ei ole Non Pro -hakemusta edeltäneiden kolmen (3) vuoden aikana saanut korvausta seuraavista toiminnoista ("Kielletty toiminta"): i. harjoittelu tai kilpaileminen missä tahansa hevoslajissa; tai ii. kilpailuhevosen kilpailemiseen tai valmentamiseen liittyvä ohjeistaminen

  3. ei ole Non Pro -kortin hallussapidon aikana harjoittanut kiellettyä toimintaa (kts. yllä)


Mitä säännöissä tarkoittaa“NIL?”

”NIL=name, image, likeness”, joka tarkoittaa "nimeä, kuvaa ja samankaltaisuutta". Äskettäinen sääntömuutos liittyy tähän termiin, joka sallii ei-ammattilaisten hyötyä NIL:stä. He voivat tehdä sen sponsorointijärjestelyllä saaden tuotteita, palveluita jne. (endorsement) kilparatsastuksen tueksi. Ei-ammattilainen voi siis saada korvauksen tästä sponsorointijärjestelystä. Tämä liittyy USAssa yleisesti vuonna 2021 muuttuneisiin sponsorisääntöihin eri urheilulajeissa.Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa:

NRHA määritelmä sanalle ”palkkio" (remuneration):

-”palkkiota on”:

-raha, maksu tai rahallinen hyöty tehdystä työstä tai

-tavarat, palvelut tai alennukset tehtyä työtä vastaan.


Voiko Non Pro vastaanottaa käteistä tai varoja yritystukena (tai sponsorointina)?


Kyllä. Tämä mahdollistaa, että Non Prot (ja Youth Non Prot) voivat hakea sponsorointia yrityksiltä, joiden palveluita he eivät pysty suoraan hyödyntämään. Esimerkiksi pankit, terveysalan yritykset, rakennusalan yritykset jne. voivat tukea Non pro ratsastajaa rahalla. Tämä mahdollistaa sponsorien etsimisen myös hevosalan ulkopuolelta.


Voiko Non Pro saada alennusta sponsorinsa tarjoamista palveluista?


Kyllä. Non Pro voi saada tavaroita, palveluita tai alennusta sponsorille tehtyä työtä vastaan. Esimerkiksi alennusta varusteista tai rehuista.


Voiko Non Pro saada korvausta hevosen kouluttamisesta tai kilpailemisesta?


Ei. Non Pro ei saa kouluttaa tai kilpailla ratsain missään lajissa suoraa tai epäsuoraa korvausta vastaan.

“Kouluttaminen” on hevosen selässä tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa hevosen suoritusta missä tahansa ratsastuslajissa. Non pro ei siis saa kouluttaa tai kilpailla korvausta vastaan.


Voiko Non Pro opettaa/pitää tunteja rahaa vastaan?


Ei. Non Prot eivät saa opettaa tai pitää tunteja liittyen ”performance” hevosten kouluttamiseen tai niillä kilpailemiseen. Opettamisella tai tuntien pitämisellä tarkoitetaan ohjeiden antamista joiden, tarkoitus on kehittää ratsastajan taitoa kouluttaa tai kilpailla hevosella.

“Performance” hevosella tarkoitetaan hevosia, joilla harrastetaan/joilla kilpaillaan mm. seuraavissa lajeissa: reining, reined cowhorse, cutting, roping, ranch riding, ranch verstaility jne. Tähän sisältyy tuntien pitäminen ratsastajille, jotka ratsastavat western satulassa laukassa. Esimerkiksi vasemman ja oikean laukan opettelu ja ympyröiden laukkaaminen ovat kilpailuihin valmistamista.


Voiko Non Pro edustaa/mainostaa sponsoriaan?


Kyllä. Non Pro voi edustaa/mainostaa sponsoriaan, tuotteita ja palveluita. Esimerkkejä voi olla kirjoitukset sosiaaliseen mediaan, esiintyminen tapahtumissa/podcasteissa/lehdissä/mainoksissa jne.

Jos Non Pro ottaa vastaan sponsorin pidetäänkö häntä Non Prona tai amatöörinä muissa järjestöissä kuten AQHA, APHA jne.?

NRHA ei ota kantaa muiden järjestöjen sääntöihin ja asia pitää varmistaa jokaiselta järjestöltä itseltään.


Mikäli Non Pro säännöistä herää kysyttävää, olethan yhteydessä vaikka sivujen kautta tai hallituksen jäseniin.


50 views0 comments

Comments


bottom of page